Budowa Zakładu Opiekunczo-Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach

Budowa Zakładu Opiekunczo-Leczniczego
dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach

Beneficjent:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

Całkowita wartosc projektu: 7.611.902,54 PLN
Wartosc dofinansowania z EFRR: 5.816.254,73 PLN

Projekt wspófinansowany przez Unie Europejska ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Termin realizacji Projektu: 21.07.2008 r. – 30.06.2015 r.

Cel Projektu:
Podniesienie jakosci funkcjonowania, efektywnosci i dostepnosci do Zakładu Opiekunczo-Leczniczego w Pionkach przyczyniło sie do poprawy atrakcyjnosci Mazowsza, a przede wszystkim powiatu radomskiego i gminy Pionki.

Budynek przeznaczony dla pensjonariuszy w podeszłym wieku wymagajacych opieki pielegniarskiej, lekarskiej oraz pomocy w wykonywaniu codziennych funkcji bytowych oraz dla osób po przebytych chorobach w skutek, których nie sa w stanie samodzielnie wykonywac w/w funkcji i wymagaja całodobowej opieki.

Zdjęcia obiektu

Budowa obiektu

Gotowy obiekt

copyright © 2015 www.spzzozpionki.pl